Próf

Vörðupróf

Vörðupróf eru próf í hljóðfæraleik og söng, vörður á milli annarra prófa, svo sem áfangaprófa. Skólinn býður upp á tvö próf af þessu tagi; Vörðupróf I og II. Prófin eru svipuð að þyngd og gerð og gömlu IV. og VI. stigin voru. Vörðupróf I liggur mitt á milli Grunnprófs og Miðprófs en Vörðupróf II á milli Miðprófs og Framhaldsprófs. Prófþættir eru sambærilegir við næsta áfangapróf fyrir ofan. Þannig fá nemendur tækifæri til að æfa sig í að taka áfangaprófið sem er framundan, en með léttari verkefnum.  Vörðupróf eru ekki skylda. Nemandi og kennari ákveða í sameiningu hvort og hvenær nemandi þreytir þessi próf en ljóst er að þau eru góð markmið að keppa að og heppilegur undirbúningur fyrir önnur próf.

Hér fyrir neðan má finna upplýsingar um prófþætti og uppbyggingu vörðuprófanna fyrir mismunandi hljóðfæri.

Rytmísk deild