Stefna MÍT

  • Að undirbúa nemendur markvisst undir háskólanám og tónlistarstörf.

  • Að veita nemendum staðgóða tónlistarmenntun sem nýtist þeim vel sama hvað þeir taka sér fyrir hendur.

  • Að leggja sérstaka rækt við samleik og samvinnu nemenda með því að standa að öflugu hljómsveitarstarfi og fjölbreyttum samspilsverkefnum í minni og stærri hópum.

  • Að skapa frjótt skólaumhverfi þar sem nemendur fá nauðsynlegan undirbúning til að stunda háskólanám í tónlist og starfa sem tónlistarmenn.

  • Að ráða færustu sérfræðinga sem völ er á til kennslu.

  • Að hvetja nemendur til þess að iðka og hlusta á fjölbreytta tónlist, fara á tónleika, lesa sér til, hrífast og öðlast bættan skilning á listinni sem þeir iðka.

  • Að stuðla að jafnrétti til tónlistarnáms og auknum tækifærum fyrir efnilega tónlistarnemendur til að sækja besta tónlistarnám sem völ er á óháð efnahag og búsetu.

  • Að auka námsframboð til þess að mæta þeim kröfum sem gerðar eru til tónlistarmanna í samtímanum.

  • Að gefa nemendum tækifæri á aukinni sérhæfingu í ólíkum stíltegundum tónlistar.

  • Að bjóða upp á hagnýt námskeið um störf tónlistarmanna.