Skólareglur

Almennar skólareglur

  1. Nemendur sýni verkum og skoðunum hvers annars virðingu.
  2. Nemendur gangi vel um æfingaherbergi, nemendaaðstöðu og önnur rými skólans.
  3. Nemendur virði reglur skólans um notkun bókasafns, hljóðfæra og tækjakosts.
  4. Nemendur gangi vel um eigur skólans, hljóðfæri, búnað, nótur og annað.
  5. Áfengis- og tóbaksneysla er bönnuð í skólanum.

Brjóti nemendur reglur skólans fá þeir skriflega aðvörun. Ef um ítrekuð brot er að ræða getur það varðað brottrekstri.

Music expresses
that which cannot be put into words
and that which cannot
remain silent.

Victor Hugo

Mætingarreglur

  1. Nemendur skulu sækja allar kennslustundir og æfingar og mæta stundvíslega.
  2. Komi nemandi 10 mínútum of seint í kennslustund fær hann fjarvist fyrir þá kennslustund.
  3. Fylgst er með mætingu nemenda í öllum áföngum og fari skólasókn nemanda niður fyrir 80% án þess að gildar ástæður séu fyrir hendi er gefin áminning.
  4. Fari mæting niður fyrir 75% þarf nemandi að mæta til viðtals hjá deildarstjóra og gera skriflegan samning um bætta ástundun.
  5. Haldi nemandi ekki samninginn áskilur skólinn sér rétt til að vísa honum frá námi.

Veikindi

• Tilkynna skal veikindi til skrifstofu skólans, og einnig til kennara sé um einkatíma að ræða.
• Nemandi tekur á sig fjarvistir fyrir eins dags veikindi.
• Ef veikindi vara í tvo daga eða lengur og eru vottuð af lækni telst aðeins helmingur viðkomandi fjarvistarstiga með til útreiknings á skólasóknareinkunn.
• Skilyrði er að sé læknisvottorði skilað á skrifstofu, sé það innan fimm skóladaga eftir að veikindum lýkur.
• Ef samanlögð veikindi á einni önn fara fram yfir 15 skóladaga ber nemanda að gera námsráðgjafa grein fyrir aðstæðum sínum.

Leyfi

Nemendur geta sótt um leyfi vegna tónlistarnámskeiða eða annarra verkefna sem tengjast tónlistarnáminu beint. Sækja þarf skriflega um slíkt leyfi.